Jarosław Pawlak

Viceprezident

Vystudoval Fakultu sociálnych vied na Katolíckej univerzite v Ljubline, bol štipendistom na Univerzite v Oxfordu (1993) a pracoval vo výskume PAN (Poľská akadémie vied) (1990-1999). Několik let se specializuje na výzkumy trhu.

Pracovné skúsenosti: Demoskop, Taylor Nelson Sofres a Wirtualna Polska. V rokoch 2003 - 2008 pracoval v jednej z nejvätších  európskych outdoorových spoločností Ströer na pozícii Vedúci výskumu a marketingu.