Piotr Ejdys

Prezident

Vyštudoval informačnú technológiu na Varšavskej univerzite so špecializáciou umelá inteligencia. Piotr Ejdys si získal uznanie ako autor a spoluautor mnohých publikácií o informačnej technológii a teórii prieskumu trhu. V minulosti pôsobil ako profesor na akademickej pôde. Je členom organizácie ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research – Európska spoločnosť pre prieskum mienky a marketingový prieskum).

Funkciu prezidenta spoločnosti Gemius zastáva od februára 2001.

S manželkou Agnieszkou má dve malé deti Karola a Oliwiu. Piotr má viacero záujmov – je zanieteným nadšencom histórie 2. svetovej vojny, matematickej logiky a 8-bitových a 16-bitových počítačov. Je tiež aktívnym športovcom a pravidelne sa zúčastňuje maratónov a je aj certifikovaným futbalovým rozhodcom.