You are here: Spoločnosť -> O spoločnosti

O spoločnosti

Gemius SA je najväčšou agentúrou pre online prieskumy v Strednej a Východnej Európe. Táto spoločnosť sa venuje prieskumu internetového trhu už od svojho založenia v roku 1999. Za menej ako 5 rokov sa spoločnosti podarilo vyrásť v najväčšiu agentúru pre online prieskumy trhu v Strednej a Východnej Európe vďaka jej zameraniu na maximalizovanie svojej vierohodnosti, kvality a presnosti.

Gemius SA poskytuje širokú škálu internetových prieskumov klientom zvučných značiek po celej Východnej Európe. Gemius poskytuje údaje o správaní internetových užívateľov (gemiusTraffic), profile internetových užívateľov (gemiusProfile) alebo o efektívnosti online reklamných kampaní (gemiusEffect). V oblasti online reklamy je prieskum spoločnosti Gemius gemiusAudience všeobecne uznávaný v rámci celej Východnej Európy, kde v spolupráci s kľúčovými záujmovými združeniami a ostatnými hráčmi na trhu Gemius poskytuje presné, vysokokvalitné merania počtu online užívateľov pre mediálnych plánovačov, nákupcov a predajcov.

Cieľom spoločnosti je ísť nad rámec štatistiky a poskytovať svojim klientom dôkladné informácie pomáhať im čo najviac vyťažiť z ich investícií v online marketingovom kanáli.

Zameriavame sa na vysokú kvalitu, etický prieskum. Prísne dodržiavame etické kódexy vypracované organizáciou ESOMAR.

Spoločnosť je v rámci procesu prieskumu flexibilná, ako počas prípravy prieskumu, tak aj pri jeho realizácii. Klienti spoločnosti Gemius môžu vždy počítať s podporou viac ako 100 skúsených špecialistov spoločnosti. Nedávno začala spoločnosť organizovať pre inzerentov špeciálne školiace semináre o používaní údajov spoločnosti Gemius v marketingových stratégiách.

Gemius SA je spoločnosťou v súkromnom vlastníctve s majoritným podielom amerického kapitálu.