Fakty a čísla

Spolupráca spoločnosti Gemius SA s mimovládnymi organizáciami v Poľsku.

2004

  • Začiatok spolupráce s poľskou humanitárnou organizáciou. V zmysle zmluvy realizuje Gemius SA na webovej stránke - www.pah.org.pl prieskum gemiusTraffic zdarma. Webová stránka tejto organizácie je jednou z jej základných nástrojov externej komunikácie. Výsledky prieskumu gemiusTraffic poskytujú podrobné údaje o návštevnosti tejto webovej stránky a umožňujú optimalizáciu interaktívnych riešení. Webové stránky „The Great Orchestra of Christmas Charity“ a „The Friends of Integration Association“ sú tiež neustále monitorované zdarma.
  • Gemius SA sa zúčastňuje kampane „Dieťa na webe” a realizuje prieskum o bezpečnom používaní internetu deťmi pre Nadáciu detí nikoho. „Učiť deti, rodičov a poručníkov ako bezpečne používať internet v dôsledku dynamického rozvoja tohto média v Poľsku, je jedným z najdôležitejších aspektov spoločenskej zodpovednosti pre nás všetkých.” vyjadril sa Artur Zawadzki, viceprezident spoločnosti Gemius SA.

2005

  • Tri spoločnosti - Gemius SA, stat24 (predtým stat.pl) a Polskie Badania Internetu sa podieľajú na spoločnom projekte – nadácie registrované ako mimovládne organizácie môžu realizovať reklamné kampane na internete zdarma. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podporiť sociálne projekty mimovládnych organizácií a podporovať sociálne hodnotné vzory správania. Spolupráca medzi spoločnosťami a nadáciami sa začala vo februári kampaňou pre Nadáciu deti nikoho v rámci medzinárodného „Dňa bezpečného internetu”.
  • Gemius SA spolupracuje s Nadáciou ITAKA, FDF- „Children's Fantasies Fulfilled“ („Splnenie detských snov“), Amnesty International, Nadáciou Sv. Nikolasa a Federáciou poľských potravinových bánk. Od 2. februára 2005 do 22. januára 2006 bolo zverejnených viac ako 30 miliónov inzercií. Priemerný počet zobrazení v rámci jednej jedinej kampane bol 1,36 milióna. Každá kampaň dosiahla priemerný počet užívateľov na úrovni 1,2 milióna (cookies). Minimálny počet bol 7 152 a maximálny počet 209 836 užívateľov (cookies), ktorí prišli do priameho kontaktu so sociálnymi inzerciami na dennej báze.

2006

  • Gemius SA, ako partner 5. ročníka súťaže „Pre deti prijateľný svet”, zrealizoval prieskum verejnej mienky o názoroch rodičov ohľadne kúpy produktov pre ich deti. Táto analýza bola založená na odpovediach 985 respondentov, rodičov detí vo veku 0-12. Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť aké sú zvyklosti rodičov a ich preferencie spojené s nakupovaním pre ich deti.
  • Druhá fáza poľskej sociálnej kampane „Dieťa na webe” sa začala v duchu motta „Internet je okno do sveta. Celý svet”. Výsledky prieskumu spoločnosti Gemius SA upriamujú pozornosť na to, aký častý kontakt majú deti a tínedžeri s potenciálne škodlivým obsahom internetu, akým je pornografia, násilie, xenofóbia a rasizmus.
  • Spoločnosť pravidelne spolupracuje s nadáciami. Od roku 2006 do februára 2007 pomohla spoločnosť Gemius SA organizáciám v 27 internetových sociálnym kampaniach.

2007

  • Publikovanie prvých výsledkov prieskumu o cyber násilí v Poľsku. Správa spoločnosti Gemius SA: „Násilie medzi rovesníkmi a elektronické médiá” bola pripravená v spolupráci s Nadáciou deti nikoho.
  • Gemius SA začal spoluprácu s „SOS Children’s Villages International“. V rámci tejto spolupráce bol realizovaný prieskum o venovaní 1% z dane z príjmu mimovládnym organizáciám. Výsledky pomôžu nadácii v jej reklamných kampaniach do budúcnosti, ktoré sú spojené s „kampaňou na 1%”. Okrem toho, reklama nadácie bola umiestnená na webových stránkach, ktoré sú monitorované zo strany stat.pl/PBI a efektívnosť kampane bola meraná cez gemiusDirectEffect.
  • Správa „Zodpovedné podnikanie v Poľsku za rok 2006. Dobré zvyklosti” bola vydaná 26. marca 2007. Táto správa sumarizuje aktivity firiem pri implementovaní pravidiel zodpovedného podnikania ako aj iniciatívy organizácií, ktoré vytvárajú podmienky pre obchodné aktivity v tejto oblasti. Správa tiež pojednáva o projekte „Internet pre sociálne kampane”, ktorý popisuje spoluprácu spoločnosti Gemius SA s mimovládnymi organizáciami.