Page12

História spoločnosti Gemius

Gemius SA je najväčšou agentúrou pre internetové prieskumy v Strednej a Východnej Európe. Vďaka kombinácii zanietenia, talentu a vlastnej technológie spoločnosť Gemius v priebehu posledných siedmych rokov expanduje svoj obchod a poskytuje klientom detailné poznatky o internete v Poľsku ako aj celej Európe.

Myšlienka na úspech

Koniec 90-tych rokov predstavoval pre rozvoj poľského internetu rušné obdobie. Náhly rozvoj „dot-komových” spoločností a nadšenie pre nové technológie, ktoré zaplavili západné trhy vytvorili nevýslovné možnosti pre domácich a zahraničných podnikateľov. Toto bolo logickým predpokladom na to, že aj poľský internet mohol očakávať rozkvet.Vzhľadom na skúsenosti zo Spojených štátov a vychádzajúc z predpokladu, že bez rizika nie je možný ani žiaden zisk, založil americký investor Global eMarketing Corporation v polovici júna 1999 poľskú spoločnosť na vývoj technológie. Spoločnosť začala veriť, že dynamické a rýchlo rastúce odvetvie internetu bude potrebovať špecializované nástroje v oblasti marketingu a prieskumu. V záujme zakladateľa spoločnosti Gemius bolo zrealizovať nápady mladých špecialistov v praxi.

Gemius v Poľsku

Prvou úlohou pre malý tím bolo vytvoriť merací systém GeMius, ktorý dal spoločnosti neskôr aj jej názov. V rokoch 1999 – 2002, počas prvých troch rokov svojho pôsobenia, sa spoločnosť stala nepopierateľným lídrom medzi spoločnosťami na analýzu internetu v Poľsku. Ako jediná v Poľsku poskytovala „site-centric“ prieskum, t.j. meranie na strane webovej stránky, na úrovni štandardov tohto odvetvia.

Záujem klientov ukázal, že firmy si uvedomili potenciál internetu a začali hľadať nástroje, ktoré by im pomohli optimalizovať používanie internetu v ich obchode. Vedenie spoločnosti Gemius sa rozhodlo pre expanziu s cieľom uspokojiť túto potrebu. Expanzia prebiehala na dvoch úrovniach: produktová a geografická, so zameraním na otvorenosť pri napĺňaní potrieb klientov. Počas jedného roka (2002 – 2003) pridal Gemius do svojho portfólia päť nových prieskumných produktov. Spoločnosť začala ponúkať komplexné a holistické online meranie výkonnosti reklamnej kampane, prieskum o profile užívateľov internetu, prieskum o dostupnosti webovej stránky a na mieru šité „ad hoc” prieskumné projekty pre individuálnych klientov. Počas tohto obdobia Gemius zvýšil počet partnerov/klientov, s ktorými spolupracoval, na 150.

Dôležitým míľnikom vo vývoji spoločnosti Gemius a celého poľského internetu bolo prvé publikovanie výsledkov prieskumu Megapanel PBI/Gemius (súčasne známy po názvom gemiusAudience aj na poľskom trhu) o meraní počtu užívateľov v januári 2005. Tento projekt spustila už pred niekoľkými rokmi predtým spoločnosť PBI a v októbri 2004 bola stanovená konečná metodika a Gemius začal poskytovať meranie počtu užívateľov pre webové stránky a internetové aplikácie v Poľsku. Tento prieskum sa v rekordnom čase stal všeobecne uznávaným v rámci odvetvia online mediálneho plánovania.

História spoločnosti Gemius

Gemius v zahraničí

Vysoká kvalita našich služieb je základným stavebným kameňom nášho úspechu. Naša mnohoročná skúsenosť v Poľsku nám umožňuje poskytovať veľmi škálovateľné riešenia taktiež v ostatných krajinách. V roku 2004 vstúpil Gemius úspešne na trh v Českej republike. Vytvorením partnerstva so spoločnosťou MediaResearch vyhral Gemius výberové konanie na služby merania počtu internetových užívateľov na českom trhu. Služba gemiusAudience ratings sa stala všeobecne uznávanou v rámci českého internetového priemyslu.

O dva roky neskôr Gemius úspešne expandoval v rámci celej Strednej a Východnej Európy. Počas nadchádzajúcich dvoch rokov (2004 – 2005) sa Gemius stal lídrom v internetových prieskumoch v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku, Ukrajine, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku a Bulharsku. V roku 2006 vstúpil Gemius na ruský trh a začal vstupovať do Západnej Európy spustením svojich služieb merania počtu užívateľov v Dánsku (ako oficiálny trhový štandard) a v Rakúsku.

Imidžové zmeny

Jedným z najdôležitejších míľnikov v histórii spoločnosti bol koniec roka 2003, kedy Global eMarketing SA zmenil svoj obchodný názov na Gemius SA, prebratím názvu svojho najznámejšieho produktu (systém GeMius). Spoločnosť zároveň začala podnikať kroky na zmenu profilu spoločnosti z technologického obchodu na prieskumnú spoločnosť. Názvy produktov spoločnosti boli zladené tak, aby podporovali túto zmenu značky spoločnosti – napríklad, GeMius systém zmenil svoj názov na štúdiu gemiusTraffic. Bolo prijaté nové logo, ktorého znalosť a popularita sa odvtedy v rámci Poľska ako aj v zahraničí systematicky zvyšuje.

Vzdelávanie trhu a práca s médiami

V roku 2003 sa pre Gemius začalo aktívne obdobie vzdelávania trhu o budovaní moderných a racionálnych e-obchodov. Prostredníctvom spolupráce s médiami bola spoločnosť schopná komunikovať a predstaviť možnosti, ktoré mnohé prieskumné metódy ponúkali. Z tohto dôvodu pridala spoločnosť do svojho produktového portfólia školenia.

Od roku 2000 Gemius pravidelne publikuje svoje známe služby „Ranking” (dostupné na RankingCEE.com, Ranking.pl a inde). Tieto bulletiny sledujú trendy v používaní internetu, vrátane popularity prehliadačov, používania operačných systémov, výkonnosti vyhľadávačov a iných. S postupnou expanziou na nové trhy spúšťal Gemius podobné služby v mnohých ostatných krajinách, kde pôsobí. Spolu s údajmi publikovanými zo štúdií gemiusAudience, poskytujú tieto bulletiny pravidelné, hodnotné informácie o používaní internetu.

Pomoc komunite

Snahou spoločnosti Gemius je aktívne sa podieľať na živote komunity, v sociálnom ako aj kultúrnom rozmere. Spoločnosť už dlho spolupracuje so spektrom partnerov v oblasti podpory internetových iniciatív mimovládnych organizácií v celej Strednej a Východnej Európe, napr. pomáhaním pri realizácii internetových reklamných kampaní pre ich účely.

Page12