gemiusDirectEffect - monitoruje plnenie, okamžitú odozvu, post-view odozvu, akcie a konverzie

Filozofia spoločnosti Gemius

Filozofia, ktorou sa v našej práci riadime:

Byť najlepším

Gemius je lídrom vo svojom odvetví. Tejto pozícii vďačí svojej stratégii najímania len tých najlepších pracovníkov, často ešte ako študentov, ktorých talent poskytuje výnimočnú hodnotu pre tento obchod.

Ceniť si individualizmus

Gemius nemá nepružné postupy alebo „štandardný” prístup. Oceňujeme individuálny prístup k riešeniu problémov. Naši zamestnanci nemajú obavy hľadať nové, inovatívne riešenia. Vedia, že ich nadšenie a iniciatíva sú ich hlavnými silnými stránkami.

Rozvoj zamestnancov

Rozvoj členov tímu spoločnosti Gemius je prioritou vedenia spoločnosti. Spoločnosť preto v snahe umožniť ich kariérny a osobný rast financuje rôzne školiace/vzdelávacie programy pre svojich zamestnancov.

Tímová spoluprác

Gemius pracuje štýlom „Myslenie za hranicami možností” a počíta so všetkými svojimi zamestnancami pri hľadaní inovatívnych riešení. Náš úspech je možný len vďaka tímovej spolupráci našich jedinečných členov tímu. Ambícia, ktorú zdieľame je neustále zlepšovanie.

Kvalita a vytváranie štandardov

V našom podnikaní sa riadime etickým kódexom Európskej spoločnosti pre prieskum mienky a trhu - European Society of Opinion and Market Researchers (ESOMAR). Gemius je, ako priekopník na poli etiky a štandardov v prieskumoch, hrdý na to, že postupuje podľa štandardov uznávaných v rámci tohto odvetvia.

Naša geografická expanzia je výsledkom vysokej kvality našich prieskumných riešení. Naše produkty sú odskúšané a otestované a obyčajne sa stávajú odvetvovými štandardami na trhoch, na ktoré vstúpime.