You are here: Novinky -> Novinky

V júli vzrástla o tretinu návštevnosť kategórie Cestovanie

2015-08-27

Webové stránky z oblasti cestovania zaznamenali minulý mesiac najväčší nárast reálnych užívateľov. Ich počet sa oproti júnu zvýšil o takmer tretinu, teda o viac ako 100 tisíc RU a teraz dosahuje takmer 520 tisíc. Zvýšený záujem o tieto weby bol pravdepodobne zapríčinený tak obdobím prázdnin a dovoleniek, tak dlhodobo pretrvávajúcim horúcim počasím.

 

Návštevnosť z klasických PC

V júli navštívilo webové stránky zapojené do AIMmonitoru viac ako 3,3 milióna slovenských a 800 tisíc zahraničných užívateľov. Slovenskí užívatelia vykonali na zapojených weboch viac ako 1,2 miliardy zobrazení stránok, najviac potom na webových stránkach spravodajstvo, na domovských stránkach portálov a zoznamovacích serveroch (všetky mali viac ako 200 miliónov zobrazení). Najviac času trávili užívatelia na webových stránkach v kategórii Zoznamovacie servery, chaty a blogy, a to 3 hodiny a 15 minút mesačne na užívateľa.

 

Návštevnosť z mobilných zariadení

Počet užívateľov, navštevujúcich merané webové stránky z mobilných zariadení sa blíži ku 2 miliónom, pričom zo Slovenska ich pochádza viac ako 1,6 milióna. Počet mobilných zobrazení dosiahol v júli viac ako 416 miliónov, najväčší nárast zaznamenali weby v kategórii Cestovanie (takmer 44 %). Najvyšší podiel mobilných zobrazení oproti zobrazeniam z klasických PC dosiahli 3 kategórie: Služby, mapy, cestovné poriadky, Zdravie a Ženy a mamičky (u všetkých bolo generovaných viac ako 40 % zobrazení z mobilných zariadení).

 

Slovenská internetová populácia

Slovenská internetová populácia dosiahla v júli veľkosť 3,53 milióna. Najpočetnejšou skupinou užívateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania sú absolventi stredných škôl, ktorí tvoria 40 % populácie. Najviac užívateľov pochádza z Prešovského kraja (15 %) a ďalej z obcí s veľkosťou 1000-4999 obyvateľov.

 

O výskume AIMmonitor

AIMmonitor je meraním návštevnosti členov Asociácie internetových médií a reklamných internetových médií, ktoré sa do projektu zapojili. Tento projekt bol oficiálne spustený v januári 2007. Zadávateľom tohto projektu je AIM a realizátorom projektu je spoločnosť Gemius S.A. v spolupráci so spoločnosťou Nielsen Admosphere, a.s. AIMmonitor poskytuje dáta ohľadne návštevnosti a sociodemografické dáta. AIMmonitor je slovenský variant výskumu gemiusAudience, jedného z kľúčových výskumov agentúry Gemius. Výskum prebieha v súčasnej dobe na 25 trhoch regiónu strednej a východnej Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu a je hlavným a najdôveryhodnejším zdrojom informácií o návštevnosti internetu v týchto štátoch. Hlavnou výhodou štúdie gemiusAudience je ukazovateľ Real Users, ktorý poskytuje spoľahlivé výsledky týkajúce sa počtu reálnych užívateľov internetu na danom trhu. K tomu, aby výskum poskytoval čo najpresnejšie údaje, kombinuje site-centric a user-centric dáta s offline socio-demografickou štúdiou. Výsledky výskumu sú nepostrádateľným nástrojom pre média, vydavateľov, zadávateľov reklamy a analytikov.

 

O IAB Slovakia 

IAB Slovakia je platformou ktorá podporuje rast interaktívneho reklamného trhu cez realizáciu kurzov, seminárov, konferencií, partnerstiev a komunikačných aktivít. Chráni záujmy internetového priemyslu tvorbou etických a právnych pravidiel internetovej reklamy a  zvyšuje povedomie o internetovom reklamnom priemysle cez výskumy a edukáciu. Členmi IAB Slovakia sú vydavatelia, portály, mediálne skupiny, agentúry, mediálne agentúry a veríme, že onedlho aj inzerenti. 

 

O spoločnosti Gemius

Gemius je obchodno-poradenská spoločnosť poskytujúca dáta, riešenia a odporúčania v oblasti správy online reklamných kampaní, monitoringu a analýzy webových stránok či profilov internetových užívateľov. Informácie poskytnuté spoločnosťou sú základom pre každodenné marketingové a e-commerce aktivity takmer 2 000 firiem z odvetvia financií, telekomunikácií, IT, obchodu, FMCG, automobilového priemyslu, farmaceutiky, popredných reklamných agentúr a reklamných sietí, mediálnych domov, vydavateľov a zadávateľov reklamy z celého sveta.

Pôsobíme na 30 trhoch v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Prostredníctvom lokálnych pobočiek vo viac ako 12 štátoch spolupracujeme s profesijnými organizáciami venujúcimi sa globálnemu a lokálnemu rozvoju internetového trhu.

Naše štúdie vykonávame na základe vlastnej metodiky a technologickej infraštruktúry za prísneho dodržiavania ICC/ESOMAR noriem. Spoločnosť zamestnáva okolo 300 odborníkov vrátane IT špecialistov, matematikov, sociológov a psychológov. Mesačne analyzujeme 300 miliárd udalostí vyskytujúcich sa vo virtuálnom svete, t.j. zobrazenia stránok a kliknutia, ktoré boli uskutočnené internetovými užívateľmi. Spoločnosť bola založená v roku 1999. Viac informácií nájdete na www.gemius.skhttp://info.gemius.sk/

 

O spoločnosti Nielsen AdMosphere, a.s.

Sme dcérskou spoločnosťou výskumnej agentúry Nielsen Admosphere, a.s. pôsobiacej v Českej republike, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme. Okrem výskumov trhu (kvalitatívnych i kvantitatívnych) sa sústreďujeme aj na rozsiahle, metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Na Slovensku od roku 2007 spolupracujeme na Výskume návštevnosti internetu a sociodemografie jeho užívateľov (AIMmonitor), od roku 2013 monitorujeme internetovú reklamu (Admosphere SK).

Naša materská spoločnosť realizuje v Českej republike marketingové výskumy a elektronické meranie sledovanosti televízie metódou TV metrov. Súčasťou skupiny Nielsen Admosphere je aj spoločnosť Admosphere, ktorá sa zaoberá  monitoringom reklamy AIS a spoločnosť Adwind Software, ktorá vyvíja software k výskumom sledovanosti a monitoringu reklamy.

 

Kontakt pre médiá:

Gemius Slovakia

Izabela Urbanová

PR Špecialista pre Českú a Slovenskú republiku

E-mail: izabela.urbanova@gemius.com

Tel.: +420 222 519 423

www.gemius.sk

 

Back to list