You are here: Novinky -> Novinky

Viac než polovica internetových užívateľov na Slovensku má viac ako 35 rokov

2017-01-05

Už viac ako polovica slovenských užívateľov je vo veku 35+ a štvrtina patrí do vekovej kategórie 25 - 34 rokov. V porovnaní s ostatnými štátmi regiónu je toto rozdelenie užívateľov do jednotlivých vekových kategórií priemerné. Najväčšiu skupinu najstarších užívateľov vo veku 55+ nájdeme v Estónsku (21 %), naopak najviac mladších užívateľov (15 - 34 rokov) surfuje po internete v Moldavsku (55 %).

Podiel vekových kategórií navštevujúcich internet je v jednotlivých štátoch regiónu CEE úplne odlišný. Zatiaľ čo v Českej republike a Estónsku surfujú po internete skôr dospelí užívatelia (35+), napríklad v Moldavsku a na Ukrajine sú tieto proporcie úplne obrátené a internet používajú predovšetkým mladší užívatelia vo veku 18-34 rokov. Na Slovensku sú najpočetnejšou skupinou užívateľov osoby vo veku 25 - 34 rokov, ktoré tvoria štvrtinu všetkých návštevníkov.

Rozšírenie internetu na Slovensku (medzi užívateľmi vo veku 18 - 69 rokov) dosahuje 64 %, pričom priemer celého regiónu strednej a východnej Európy dosiahol 63 %. Najrozšírenejšie je internetové pripojenie v Estónsku (86 %) a Českej republike (75 %), naopak najnižšia penetrácia internetu bola zaznamenaná v Rumunsku (58 %).

Zo všetkých štátov regiónu CEE má Slovensko spolu s Českou republikou najvyšší podiel užívateľov so stredoškolským vzdelaním, pomerne veľká skupina týchto užívateľov bola zaznamenaná aj v Maďarsku a Srbsku. Naopak najviac užívateľov s vysokoškolským vzdelaním vykazuje Ukrajina a Chorvátsko. Internet na Slovensku navštevuje, rovnako ako v ČR, Estónsku a Poľsku, takmer rovnaký počet žien a mužov. Napríklad v Lotyšsku či Rumunsku surfujú po internete predovšetkým muži (53 % užívateľov), zatiaľ čo v Srbsku, Chorvátsku a na Ukrajine víťazia ženy (53 – 56 %).

 

O spoločnosti Gemius

Gemius je obchodno-poradenská spoločnosť poskytujúca dáta, riešenia a odporúčania v oblasti správy online reklamných kampaní, monitoringu a analýzy webových stránok či profilov internetových užívateľov. Informácie poskytnuté spoločnosťou sú základom pre každodenné marketingové a e-commerce aktivity takmer 2 000 firiem z odvetvia financií, telekomunikácií, IT, obchodu, FMCG, automobilového priemyslu, farmaceutiky, popredných reklamných agentúr a reklamných sietí, mediálnych domov, vydavateľov a zadávateľov reklamy z celého sveta.

Pôsobíme na 30 trhoch v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Prostredníctvom lokálnych pobočiek vo viac ako 12 štátoch spolupracujeme s profesijnými organizáciami venujúcimi sa globálnemu a lokálnemu rozvoju internetového trhu.

Naše štúdie vykonávame na základe vlastnej metodiky a technologickej infraštruktúry za prísneho dodržiavania ICC/ESOMAR noriem. Spoločnosť zamestnáva okolo 300 odborníkov vrátane IT špecialistov, matematikov, sociológov a psychológov. Mesačne analyzujeme 300 miliárd udalostí vyskytujúcich sa vo virtuálnom svete, t.j. zobrazenia stránok a kliknutia, ktoré boli uskutočnené internetovými užívateľmi. Spoločnosť bola založená v roku 1999. Viac informácií nájdete na www.gemius.sk.

Kontakt pre médiá:

Gemius Slovakia

Izabela Urbanová

PR Špecialista pre Českú a Slovenskú republiku

E-mail: izabela.urbanova@gemius.com

Tel.: +420 222 519 423

Back to list