Názory

Federácia poľských potravinových bánk (Federation of Polish Food Banks)

Rád by som vyjadril svoju vďaku spoločnosti Gemius SA za zverejňovanie inzercie na internete pre sociálnu kampaň potravinových bánk – „Stop odpadu”. Vďaka ich pomoci a podpore sme mohli rozdať viac ako 46 000 ton produktov, čím sme v rovnakom čase pomohli 1,7 miliónu ľuďom. - Prezident správnej rady, Marek Borowski

Nadácia ITAKA (ITAKA Foundation)

Naša verejná internetová databáza hľadaných ľudí – zaginieni.pl – je jedinou v Poľsku a jednou z mála vo svete. Okrem toho prostredníctvom stránok nieuciekaj.pl a leczdepresje.pl môžeme realizovať preventívne sociálne kampane. Vďaka spolupráci so spoločnosťami Gemius SA, stat.pl a PBI sme zrealizovali tri reklamné kampane, ktoré mali výrazný vplyv na obľúbenosť týchto stránok. – Riaditeľ oddelenia komunikácie, Andrzej Pietrucha

Nadácia detí nikoho (Nobody's Children Foundation)

Úspech kampane – „Dieťa na webe” – realizovanej Nadáciou detí nikoho, je možné medzi iným pripísať aj spoločnosti Gemius SA. Hlavným cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o hrozbách, ktoré na internete existujú. Vďaka vedomostiam a technológii spoločnosti Gemius SA sme mohli zmerať efektívnosť tejto kampane. Sme tiež vďační za správu venovanú používaniu internetu jeho najmladšími užívateľmi. – Riaditeľka Nadácie detí nikoho, Monika Sajkowska

Nadácia ECHO (ECHO Foundation)

Správna rada Nadácie ECHO by chcela vyjadriť svoju vďaku spoločnosti Gemius SA za bezplatné zverejňovanie inzercie na internete. Vďaka tejto inzercii sa mohli mnohí ľudia zoznámiť s našou nadáciou a venovať 1% svojich daní z príjmu našej organizácii. Vyzbierané prostriedky nám pomôžu v našich štatutárnych aktivitách v prospech detí so sluchovým postihnutím. - Prezidentka Správnej rady, Aleksandra Włodarska vel Głowacka

Amnesty International Polska

Poľská divízia Amnesty International by sa rada poďakovala spoločnosti Gemius SA za účasť v kampani Amnesty International a ponúknutiu reklamného priestoru na internete zdarma. Prostredníctvom kampane sme boli schopní ľuďom pripomenúť, že nádej a podpora sú pre obete porušovania ľudských práv veľmi dôležité. Radi by sme vám všetkým poďakovali za vašu prácu a pomoc. Záchranu každého človeka je možné pripísať aj vám a vašej pomoci. – Riaditeľka Amnesty International, Małgorzata Zdunek