Politika ochrany súkromia

Posledná aktualizácia: 17.4.2014

Gemius je medzinárodná výskumná agentúra, líder v oblasti výskumu  internetu v Európe a na Blízkom východe. Vznikol v Poľsku, svoje pôsobenie rozšíril po celom regióne EMEA a v súčasnosti pôsobí na tridsiatich trhoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie

Rešpektujeme smernice a zákony Európskej únie a Poľska týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V spoločnosti Gemius sme vymenovali Správcu pre ochranu údajov, ktorý dohliada, aby konanie spoločnosti bolo v súlade so zákonmi na ochranu životného prostredia a zásadami uvedenými v tejto politike ochrany súkromia.

Výskumné údaje dokážeme zhromaždiť rôznymi spôsobmi a plne si uvedomujeme dôležitosť ochrany súkromia užívateľov internetu, ktorí navštevujú webové stránky, ktoré monitorujeme.

Ponúkame rôzne webanalytické a on-line meracie služby, ktoré pomáhajú našim klientom zistiť, ako ľudia využívajú internet. Robíme to prostredníctvom zberu výskumných údajov o návštevnosti a užívateľoch webových stránok spravovaných našimi klientmi (a súvisiacich s ich reklamnými kampaňami). Ako etická agentúra na prieskum trhu,  Gemius dodržiava ICC /ESOMAR medzinárodný kódex výskumu trhu a sociálneho výskumu (www.esomar.org).

 

Aké informácie zbierame o užívateľoch internetu?

Pomocou našich techník (pozri časť "Aké technológie používame na zber informácií") zhromažďujeme štatistické údaje o správaní užívateľov internetu. Predmetné informácie môžu zahŕňať:

  • Počet návštevníkov webových stránok našich klientov
  • Stránky, ktoré užívatelia navštevujú
  • Trvanie návštev alebo zobrazení videa
  • Podrobnosti o prehliadačoch, ktoré návštevníci používajú
  • Stránka, ktorú užívateľ navštívil predtým, ako sa dostal na stránku našich klientov
  • Celkový počet užívateľov, ktorí boli  vystavení reklamnej kampani a ich demografické zloženie
  • Reklamné click-through metriky a metriky efektívnosti reklamy
  • Technické údaje o počítači užívateľa, ale zahŕňajú iba: operačný systém, typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky a geografickú polohu na základe anonymnej IP adresy.

Za účelom zvýšenia úrovne zabezpečenia ochrany súkromia internetových užívateľov, sa Gemius rozhodol zaviesť ochranné opatrenia, ktoré bránia identifikácii celých IP adries, preto sú najnižšie bity vymazané.

Ďalej zobrazujeme prieskumy užívateľom webových stránok našich klientov počas ich návštev na týchto stránkach. Tieto prieskumy vyžadujú ďalšie, napríklad demografické, nie osobne identifikovateľné informácie. Účasť v prieskume je vždy dobrovoľná a užívatelia si môžu vybrať, či požadované informácie poskytnú alebo neposkytnú. Všetky poskytnuté demografické údaje ostávajú anonymné.

Nezbierame žiadne osobné alebo osobne identifikovateľné údaje o internetovom užívateľovi bez výslovného súhlasu užívateľa.

V niektorých štúdiách žiadame o poskytnutie kontaktných informácií, ako sú e-mailová adresa. Osoby, ktoré poskytnú svoje e-mailové adresy sú kontaktované len na účely výskumu. Neposielame im žiadne marketingové alebo propagačné materiály. Všetky zhromaždené údaje sú použité výhradne na účely štatistickej analýzy a garantujeme, že žiadne e-mailové adresy nebudú sprístupnené tretím stranám.


Aké technológie používame na zber  informácií? ("Cookies Privacy")

Do webových stránok určitých našich klientov je vložený kus kódu s cieľom zhromaždiť štatistické informácie o využívaní stránky. Tieto kusy kódu môžu byť tiež vložené do klientových reklamných kampaní zobrazovaných na reklamných umiestneniach naprieč webovými stránkami.

Používame cookies a ďalšie technológie na zber štatistických informácií, ktoré pomáhajú zistiť, čo užívatelia považujú za zaujímavé a užitočné na webových stránkach našich klientov, ktoré reklamné kampane sú efektívne a umožňujú zistiť agregované demografické zloženie návštevníkov webových stránok alebo konkrétnej reklamnej kampane. Vďaka údajom uloženým v cookies môže užívateľ sledovať reklamy, ktoré sú v súlade s jeho záujmami a zároveň nemusí sledovať reklamy, ktoré nepovažuje za zaujímavé.

Každý môže spravovať cookies a iné technológie prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Avšak prípadné zmeny týchto nastavení môžu mať vplyv na funkčnosť niektorých webových stránok. Pre ďalšie informácie o tom, ako potvrdiť, že nesúhlasíte zúčastniť sa výskumov vykonávaných spoločnosťou Gemius, pozrite prosím časť  “Opting Out”.

Pre návštevu webových stránok systému AdOcean,  ad serveru vyvíjaného na báze metodológie Gemius kliknite sem. Môžete si tu prečítať technické informácie o opt-out cookie a uložiť na váš počítač.


Ako používame informácie?

Používame štatistické informácie na to, aby sme mohli našim klientom poskytovať podrobné reporty a analýzy návštevnosti ich webových stránok, možnosť okamžitého vyhodnotenia popularity obsahu stránky, užívateľov ich webových stránok a reklamných kampaní, ako aj efektívnosť ich reklamných kampaní.

Na tvorbu reportov používame dáta z webových stránok klienta v agregovanej forme. Tieto reporty sú prezentované v súhrnnej forme a neobsahujú údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivej osoby.

Neovplyvňujeme výsledky žiadneho výskumu - a to ani na úrovni prvotných dát, ani na úrovni spracovaných dát.


S kým zdieľame informácie?

Zamestnávame osoby, alebo spolupracujeme s inými spoločnosťami pre vykonávanie určitých činností v našom mene. Takýmto spoločnostiam alebo osobám môže byť poskytnutý prístup k vašim údajom vtedy, ak je to potrebné na výkon ich funkcií, ale majú zakázané použiť tieto informácie na akýkoľvek iný účel. Ak sú im odovzdávané vaše osobné údaje, zaručujeme, že sú pritom využívané adekvátne bezpečnostné opatrenia.

Okrem toho môžeme poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak je toto zverejnenie  vyžadované zákonom, alebo ak je potrebné alebo žiaduce uplatňovať alebo zachovať naše zákonné práva alebo prijať opatrenia týkajúce sa potenciálne nezákonných aktivít. Ak sa celá alebo časť našej spoločnosti predá, zlúči alebo inak prevedenie na iný subjekt, vaše informácie či už osobne identifikovateľné, alebo nie, môžu byť prevedené v rámci tejto transakcie.


Ako chránime informácie?

Uchovávame informácie uvedené v tejto politike tak dlho, ako je  to potrebné na účely výskumu trhu. Tieto údaje uchovávame v našom sídle v Poľsku. Informácie môžeme prenášať na naše zahraničné pobočky, len ak je to nevyhnutné na účely výskumu.

Kdekoľvek dáta držíme, dodržiavame podmienky tejto politiky a platné právne predpisy. Gemius zaviedol bezpečnostné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť bezpečnosť a dôvernosť informácií, zatiaľ čo sú pod našou kontrolou.

Informujeme našich zamestnancov o našich zásadách a postupoch týkajúcich sa dôvernosti, bezpečnosti a ochrany súkromia a kladieme dôraz na dôležitosť dodržiavania týchto pravidiel. Naše bezpečnostné opatrenia sú v súlade so všeobecne uznávanými obchodnými štandardmi používanými pre ochranu osobných údajov.

Obmedzujeme prístup k vašim informáciám len na oprávnených zamestnancov, o ktorých veríme, že opodstatnene potrebujú prísť do styku s týmito informáciami. Všetci z nich sú viazaní touto politikou ochrany súkromia a postupmi ‘Best Practices for Personal Data Handling’ záväznými pre Gemius Group. Nebude povolený prístup alebo používanie informácií na iné účely ako na tie, ktoré sú uvedené v tejto politike ochrany súkromia.

Opting Out

Tento odsek opisuje spôsob ako môžete odstúpiť od nášho merania vášho online správania.

Ak si neželáte, aby sme zbierali štatistické údaje týkajúce sa vášho správania, môžete

• Akceptovať špeciálnu OPTOUT cookie

• Nastaviť váš prehliadač tak, aby vymazal cookies pri zatvorení prehliadača.

• Zakázať cookies a miestne úložisko vo vašom prehliadači podľa nasledujúcich pokynov pre váš typ prehliadača:

 

Mozilla Firefox

- Stlačte kombináciu klávesov "[Ctrl + Shift + Delete]". Zobrazí sa vám zoznam položiek na odstránenie. Môžete vybrať "Cookies", "Vyrovnávacia pamäť" a "Stránky v režime offline" a potom kliknite na tlačidlo "Odstrániť".

- Vyberte "Nástroje" > "Možnosti" a záložku "Súkromie" - potom kliknite na "odstrániť jednotlivé súbory cookies" a môžete si zvoliť, či chcete súbory cookie prijať, blokovať, alebo si pýtať povolenie.

- Zadajte do prehliadača: "about:config" (akceptujte bezpečnostné upozornenie). Potom vyfiltrujte "dom.storage.enabled" a zmeňte hodnotu z "true" na "false''.

Chrome

- Stlačte kombináciu klávesov [Ctrl + Shift + Delete]. Zobrazí sa vám zoznam položiek. V časti "Súkromie", kliknite na tlačidlo "Odstrániť údaje prehliadania..." a potom zaškrtnite políčko "Súbory cookie a ďalšie údaje webových stránok". Napokon, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu časové obdobie, ktoré chcete vymazať a kliknite na "Vymazať údaje prehliadania”.

- Zvoľte "Nastavenia" > Zobraziť rozšírené nastavenia a prejdite na "Nastavenie obsahu..", vyberte možnosť "Blokovať webovým stránkam nastavenie akýchkoľvek údajov". Mieste úložisko bude blokované.

 

Internet Explorer 11

- Zvoľte "Nástroje" > "Možnosti Internetu" a potom kliknite na tlačidlo "Odstrániť..." v záložke "Všeobecné". Zaškrtnite "Súbory cookie", resp. ďalšie možnosti a kliknite na "Odstrániť".

- Zvoľte "Nástroje"> "Možnosti Internetu" a v  záložke "Osobné údaje" si môžete prispôsobiť nastavenie blokovania alebo povolenia rôznych typov súborov cookie. Prípadne kliknutím na tlačidlo "Spresniť" si môžete nastaviť ešte lepšiu kontrolu nad správaním prehliadača a zvoliť, či chcete súbory cookie prijať, blokovať, alebo si pýtať povolenie.

Opera

- Vyberte "Tools" v hlavnom menu, potom prejdite v dolnej časti na "Preferences" (alebo stlačte klávesy ALT + P pre priamy prístup). Vyberte "Advanced", potom "Storage" a napokon stlačte tlačidlo "Clear all".

- Vyberte "Tools" v hlavnom menu, potom prejdite na "Preferences" (alebo stlačte ALT + P pre priamy prístup). Kliknite na "Privacy" a vyberte jednu z dostupných možností.

- Zadajte do prehliadača: "opera: config". Nájdite "localStorage" a nastavte '0' (nula) v poliach "Domain Quota Exceeded Handling For localStorage", "Domain Quota For localStorage".

Vezmite prosím na vedomie, že vaše nedávne vyhľadávanie, obľúbené/uložené lokality a log-in informácie nebudú zachované, ak zrušíte svoje nastavenia ukladania dát.


Zmeny v Politike ochrany súkromia

Táto Politika ochrany súkromia môže byť príležitostne aktualizovaná. Odporúčame vám čítať si tieto informácie o ochrane súkromia, aby ste sa uistili, že ste oboznámený s akoukoľvek zmenou.

Ak by sme urobili zásadnú zmenu v tejto politike alebo našich zásadách ochrany súkromia, tridsať kalendárnych dní pred implementáciou takejto zásadnej zmeny umiestnime na túto stránku viditeľné upozornenie. Po vykonaní takejto zásadnej zmeny, uvedieme dátum poslednej revízie na začiatku tohto dokumentu.


Prístup k osobným údajom

Ak chcete požiadať o prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame, žiadame vás, aby ste predložili svoju žiadosť v písomnej forme na e-mailovú adresu alebo poštovú adresu uvedenú nižšie (v časti Kontaktujte nás). Získate právo na prístup k svojim osobným údajom a ich korekciu, odstránenie alebo pozmenenie tam, kde sú nepresné. Budeme sa snažiť poskytnúť vám požadované osobné údaje do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o prístup. Ak nebudeme môcť vašu žiadosť splniť, poskytneme vám písomné vysvetlenie, prečo musíme vašu požiadavku odmietnuť.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto Politiky ochrany súkromia kontaktujte nás prosím:

Gemius S.A.

ul. Postępu 18B St.

02-676 Warszawa, Poland

tel.: + 48 22 390 90 90

fax.: +48 22 874 41 01

www.gemius.com

 

Správca pre ochranu údajov

Email: dp.officer@gemius.com

 

Pre viac informácií o tom, ako naši klienti používajú informácie zhromaždené na svojich webových stránkach, pozrite si prosím ich zásady na ochranu súkromia.

Táto Politika ochrany súkromia bola naposledy aktualizovaná dňa: 17. apríla 2014