Popis produktu gemiusAccessibility

Štúdia gemiusAccessibility je určená pre spoločnosti, ktoré používajú webové stránky na komunikáciu so svojimi existujúcimi alebo potenciálnymi zákazníkmi. Ako čakanie na spojenie s operátorom v telefónnom centre, je čas potrebný na natiahnutie webovej stránky zásadným faktorom v spokojnosti zákazníkov. Pretrvávajúce alebo časté ťažkosti s dostatím sa k vašej webovej stránke môžu mať negatívny dopad na spokojnosť užívateľov, ktorí navštevujú vašu stránku – a môže znížiť ich celkovú spokojnosť s vašou spoločnosťou a produktami.

gemiusAccessibility vám poskytne nasledovné informácie:

  • Konkurenčné porovnanie trvania otvárania webových stránok
  • Môžu klienti očakávať úplnú dostupnosť?
  • Faktory ovplyvňujúce trvanie otvárania (napr. faktory závisiace alebo nezávisiace od majiteľa webovej stránky). Údaje sú analyzované ohľadne: poskytovateľa internetových služieb (ISP), geografického regiónu, času cez deň, dňa v týždni, typu internetového pripojenia.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte.