Prínosy štúdie gemiusAccessibility

Vďaka štúdii gemiusAccessibility nájdete odpovede na nasledovné otázky:

  • Strácate nejaký podiel vašich užívateľov v prospech vašej konkurencie kvôli pomalému otváraniu webových stránok?
  • Môžu internetoví užívatelia počítať s dostupnosťou vašej webovej stránky, vtedy keď sú k dispozícii aj oni? Vždy k dispozícii, vždy dostupná?
  • Aké sú hlavné príčiny oneskorení v prístupe k vašej stránke? Sú tieto faktory také ktoré môžete ovplyvniť alebo ide o faktory, ktoré nezávisia od vás, ako je napríklad kvalita pripojenia internetového užívateľa? Čo by ste mali urobiť, aby ste znížili vplyv týchto faktorov na minimum?

Ak v rámci nášho prieskumu zistíme, že je vaša webová stránka neuspokojivá, môžeme vám tiež poradiť ktoré spoločnosti poskytujú najlepšie hostingové služby – na základe empirických dôkazov zozbieraných počas prieskumu.