Metodika gemiusAccessibility

V rámci štúdie vyberú analytici porovnateľne veľké grafické elementy z vašej webovej stránky, ktoré sú potom zobrazované náhodne vybratej vzorke internetových užívateľov (títo užívatelia nevidia odkazy na tieto grafické elementy).

Každý grafický element je zobrazovaný:

  • V rôznom čase počas dňa a v rôzne dni v týždni,
  • Internetoví užívatelia používajúci rôzne internetové pripojenia a prehliadače,
  • Internetovým užívateľom s rôznou geografickou polohou

Pre každý element sa zaznamenáva čas potrebný na otvorenie alebo výskyt chýb počas otvárania.

Na základe dostatočne veľkej vzorky získanej touto metódou sa dosiahne, že analýza spriemerovaných údajov je vierohodná a štatisticky platná. Štúdia môže byť uskutočnená v dvoch rôznych verziách:

  • Priebežný monitoring - monitoring prebieha nepretržite až do stanovenej veľkosti vzorky a výsledky sú vykazované prostredníctvom online webového rozhrania a vo forme mesačných alebo štvrťročných správ
  • Jednorázový monitoring - monitoring je realizovaný v stanovenom čase na stanovenej veľkosti vzorky internetových užívateľov s možnosťou opakovania štúdie v budúcich intervaloch (napr. štúdia s trvaním 7 dní a mesačným alebo štvrťročným opakovaním)

Priebežný monitoring alebo cyklické štúdie gemiusAccessibility pomáhajú poskytovať neustály monitoring kvality, ktorú vám poskytuje váš poskytovateľ internetových služieb alebo poskytovateľ hostingových služieb.

gemiusAccessibility Security

Táto štúdia je realizovaná za použitia technológie cookie, teda len údaje, ktoré sprístupní internetový prehliadač užívateľa sú „viditeľné“ (napr. IP adresa, rozlíšenie obrazovky, operačný systém, atď.). Internetoví užívatelia, ktorí sa zúčastňujú na prieskume zostávajú v anonymite počas celého prieskumu a nezbierajú sa žiadne osobne identifikovateľné informácie.