gemiusTraffic je jednoduchý a ľahko použiteľný nástroj využívaný marketingovými a obchodnými oddeleniami.

Výstupy

Výsledky sú prezentované formou písomnej správy obsahujúcej:

  • Analýzu dostupnosti webovej stránky v hodinovom, dennom, týždennom a mesačnom období
  • Porovnanie dostupnosti pre zákazníkov používajúcich rôzne dial-up internetové služby
  • Porovnanie dostupnosti pre zákazníkov používajúcich rôzne širokopásmové pripojenia rôznych poskytovateľov širokopásmových internetových služieb
  • Analýza výpadkov (podiel time-outov zo všetkých požiadaviek o obsah zo servera) v hodinovom, dennom, týždennom a mesačnom období
  • Analýza a porovnanie dostupnosti v porovnaní s konkurenčnými webovými stránkami
  • Dodatočné analýzy podľa potreby