Popis produktu gemiusAdHoc

Internetový prieskum vám môže pomôcť zodpovedať nasledovné otázky:

  • Aký reklamný formát by som mal použiť pre online reklamnú kampaň? Aký reklamný formát si moja cieľová skupina najlepšie všimne?
  • Aká je medzi internetovými užívateľmi spontánna a podporená znalosť značky v prípade našej značky a značky našich konkurentov?
  • Priniesla zmena našej webovej stránky želané výsledky?
  • Aká je spokojnosť našich zákazníkov medzi internetovými užívateľmi?
  • Ako internetoví užívatelia hodnotia obsah našej webovej stránky v porovnaní s konkurenčnými webovými stránkami?
  • Ostatné otázky týkajúce sa populácie používajúcej internet.

Štúdie o značke alebo spokojnosti sa môžu vykonávať cyklicky s cieľom poukázať na meniace sa trendy v daných ukazovateľoch.

Štúdie gemiusAdHoc sú prezentované formou správy.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte.