Zistite názory užívateľov internetu, o ktorých sa zaujímate.

Metodika gemiusAdHoc

Prieskumný nástroj, ktorý sa používa pre štúdie gemiusAdHoc je online prieskum zobrazovaný náhodne zvolenej vzorke internetových užívateľov (každý n-tý internetový užívateľ), ktorí navštívia danú webovú stránku alebo sadu webových stránok. V rámci prieskumu je možné obmedziť populáciu na špecifickú cieľovú skupinu, ktorá nás zaujíma. Vzorka sa potom vyberie z celkovej populácie užívateľov internetu prostredníctvom náboru.