Popis produktu gemiusAudience

gemiusAudience je štandardom v meraní počtu online užívateľov v rámci celej Východnej Európy. gemiusAudience, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Gemius v priebehu uplynulých 6 rokov, integruje offline prieskum, „site-centric” meranie, pop-up prieskumy a „user-centric“ meranie s cieľom poskytnúť mediálnym predajcom, plánovačom a nákupcom online mediálne údaje pre účely plánovania.

gemiusAudience je dostupný v mnohých krajinách. Na niektorých trhoch spolupracuje Gemius so záujmovými združeniami v oblasti stanovovania štandardov pre online mediálne plánovanie. Na iných trhoch sa gemiusAudience vyvíja prostredníctvom budovania konsenzu medzi jednotlivými hráčmi na trhu.

gemiusAudience poskytuje prevádzkovateľom internetových stránok a mediálnym agentúram praktické, ľahko používateľné nástroje pre online mediálne plánovanie. Údaje sú poskytované raz mesačne, správy na báze týždňa alebo mesiaca. Mediálni plánovači využívajú špeciálne analytické nástroje akým je gemiusExplorer, aby optimalizovali svoje online reklamné kampane.

V prípade záujmu o viac informácií o gemiusAudience a filozofii spoločnosti Gemius si prosím prečítajte nasledovné dokumenty.

Filozofia spoločnosti Gemius - Pravidlá a postupy JIC

Otázky z oblasti merania počtu online užívateľov

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte.