Prínosy štúdie gemiusAudience

Na všetkých trhoch, kde je gemiusAudience dostupný mala jeho implementácia priamy vplyv na výrazný nárast spotreby v oblasti online reklamy.

gemiusAudience poskytuje inzerentom vierohodné, transparentné, porovnateľné údaje o ich online reklamných príležitostiach – také, aké získajú pri tradičných médiách.

Táto prieskumná štúdia umožňuje:

  • identifikovať vzory používania webovej stránky,
  • zistiť duplicitných užívateľov webových stránok a stanoviť iné užitočné meranie pre oblasť plánovania (napr. index afinity, zásah, atď.),
  • zistiť skladbu socio-demografickej štruktúry webových stránok,
  • pozicionovať webovú stránku inzerentov v porovnaní s ich konkurenciou.

Zisťovanie používania vašej webovej stránky a socio-demografického profilu užívateľov vašej webovej stránky vám umožní:

  • upraviť obsah vašej webovej stránky tak, aby lepšie zodpovedal potrebám vašich užívateľov,
  • zistiť ako najlepšie propagovať vašu webovú stránku,
  • prezentovať vierohodné údaje o vašich užívateľoch a zásahu vašej stránky na inzerentov.

Ak sa zúčastňujete štúdie gemiusAudience, údaje o počte užívateľov vašej webovej stránky budú mať priamy zásah na online inzerentov. Gemius S.A. spolupracuje so všetkými mediálnymi agentúrami a poskytuje im údaje zo štúdie gemiusAudience pre účely mediálneho plánovania a nákupu.

Štúdia gemiusAudience je zameraná hlavne na: