Prínosy gemiusAudience pre inzerentov

Internet je nepochybne technologicky najpokrokovejšie médium. Počet užívateľov, na ktorých má dosah rastie po celom svete. Vyhráva ako interaktívny komunikačný kanál a médium pre realizáciu reklamných kampaní. Jednou z rozlišovacích charakteristík internetu je široké spektrum možností merania, ktoré toto digitálne médium poskytuje. Toto umožňuje inzerentom získať prehľad o zrealizovaných online kampaniach, ich efektívnosti, nákladoch, atď.

Ako si zabezpečiť úspech na poli reklamných a marketingových iniciatív na internete?

Vrelo odporúčame našim klientom využiť gemiusAudience. gemiusAudience je štandardom v meraní počtu online užívateľov v rámci Strednej a Východnej Európy a tvorí základ pre plánovanie, realizáciu a kontrolu online reklamných mediálnych plánov. Obsahuje 21 rôznych dostupných indikátorov, ktoré umožnia inzerentom posúdiť hodnotu vybraných internetových stránok ako miesto na potenciálne umiestnenie reklamy na dané produkty a služby. Tieto indikátory tiež pomáhajú pri optimálnom rozhodovaní ohľadne tvorby reklamných stratégií.

Výsledky gemiusAudience umožnia mediálnym plánovačom naplánovať každú online reklamnú kampaň ohľadne:

  • výberu miesta na zverejnenie reklamného formátu,
  • dosahu na cieľovú skupinu,
  • zvýšenia dosahu kampane u skupín, na ktoré je reklama zacielená,
  • zohľadnenia problému duplicitných užívateľov na webových stránkach zvolených pre danú kampaň,
  • tematického výberu webových stránok pre danú marketingovú aktivitu.

Použitie výsledkov gemiusAudience dáva mediálnym plánovačom istotu, že ich rozhodnutia sú rozumné, pretože sa zakladajú na vierohodných, porovnateľných a objektívnych kvantitatívnych údajoch.

Prínosy pre prevádzkovateľov internetových stránok a služieb

Prínosy pre analytikov