Prínosy gemiusAudience pre analytikov mediálneho trhu a novinárov

Internet je objektom značne rastúceho záujmu zo strany vedcov, analytikov a novinárov. gemiusAudience je neoceniteľným zdrojom poznatkov, ktoré uľahčujú prácu ľuďom zamestnaným v sektore informácií. Obohacuje akademické dizertačné práce, trhové analýzy a podporuje správy prezentované v tradičných médiách. Výsledky gemiusAudience sú zverejňované mesačne a umožňujú užívateľom pozorovať a identifikovať reálne trendy na stredoeurópskom a východoeurópskom internete. Každé prezentovanie výsledkov je sprevádzané tematickými analýzami vypracovanými spoločnosťou Gemius, ktoré charakterizujú rôzne javy a trendy, ktoré možno na online trhu pozorovať. Môžete ich nájsť vo forme tlačových správ v sekcii Správy a údaje (News and Data).

Prínosy pre inzerentov

Prínosy pre prevádzkovateľov internetových stránok a služieb