Prínosy gemiusAudience pre prevádzkovateľov internetových stránok a služieb

Príjmy z reklamy tvoria značný zdroj príjmov pre väčšinu webových stránok. Výsledky prieskumnej štúdie gemiusAudience tvoria základ pre získanie zákaziek od inzerentov. Štúdia poskytuje informácie o:

  • socio-demografickom profile užívateľov navštevujúcich danú webovú stránku,
  • cieľových skupinách, medzi ktorými má daná webová stránka najväčšiu popularitu,
  • účinku porovnania webovej stránky, o ktorú máme záujem oproti jej konkurencii,
  • duplikácii užívateľov niekoľkých webových stránok patriacich jednému prevádzkovateľovi.

Okrem toho umožňujú výsledky gemiusAudience priame vyhodnotenie efektu aktivít zameraných na propagáciu alebo zvýšenie znalosti značky v rámci danej online služby. Efektívnosť aktivít je možné zmerať napr. keď sa návštevnosť, priemerný čas, ktorý návštevník strávi na danej webovej stránke, zvyšuje alebo keď počet realizovaných zobrazení stránok rastie. Následne umožňuje analýza výsledkov gemiusAudience optimalizovať marketingové aktivity konkrétnych internetových služieb.

Prínosy pre inzerentov

Prínosy pre analytikov