gemiusAudience – Ponuka na prieskum

Či pracujete pre reklamnú agentúru, na oddelení marketingu vo firme alebo spravujete vaše vlastné podnikateľské aktivity, naša ponuka je zameraná na vás. Vďaka prieskumným štúdiám realizovaným spoločnosťou Gemius získate vierohodné a profesionálne údaje. Naše moderné riešenia umožňujú optimalizáciu e-business aktivít spoločností a tvoria základ pre vypracovanie online marketingových stratégií.

Financovanie prieskumu

  • Náklady na prieskum. Jedna z typicky prvých otázok, ktorú spoločnosti Gemius dostáva pri vstupe na nové trhy, pričom odpoveď na ňu môže byť zásadne odlišná. Celkové náklady však závisia od riešení všetkých spomínaných záležitostí. Z hľadiska stratégie sa Gemius zameriava na poskytovanie svojich služieb merania počtu užívateľov za najnižšie možné ceny. Dnes predstavujú len 30% výnosov spoločnosti Gemius, čo znamená, že Gemius si môže dovoliť poskytovať ich za nízke náklady trhom, ktoré obsluhuje.
  • Kto to zaplatí. Táto otázka sa líši od trhu k trhu. Gemius investuje značné množstvo energie na spoluprácu so všetkými hráčmi na trhu s cieľom nájsť optimálne riešenie pre túto zásadnú otázku. Trh, ako to taký, si musí toto určiť sám pre seba. Gemius však v minulosti poskytoval poradenstvo ohľadne toho ako deliť tieto náklady rovným dielom.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Naša ponuka je flexibilne prispôsobená individuálnym potrebám a očakávaniam našich partnerov. Naši experti sú vám k dispozícii počas celej fázy prípravy prieskumu ako aj jeho realizácie.

V prípade záujmu o viac informácií o našej ponuke kontaktujte Artura Zawadzkeho.