Účasť v prieskume

Webová stránka, ktorá má záujem o účasť na štúdii si musí zakúpiť prieskum gemiusAudience a prípadne výsledky len za svoju webovú stránku alebo za všetky stránky zúčastňujúce sa prieskumu gemiusAudience.

Zakúpenie pre webovú stránku:

Štúdia gemiusAudience je realizovaná pre celú webovú stránku ako aj pre jej pod-sekcie podľa potreby.

Klienti, ktorí si zakúpia výsledky za svoju vlastnú webovú stránku alebo za všetky webové stránky zúčastňujúce sa prieskumu gemiusAudience budú používať softvér gemiusExplorer. Všetci kľúčoví inzerenti a agentúry, ktoré používajú údaje gemiusAudience používajú tento istý softvér pre účely analýzy a plánovania.

V prípade záujmu o viac informácií alebo podrobný návrh kontaktujte spoločnosť Gemius.