Naše výskumné riešenia sú inovatívne a široko uznávané.

Prínosy štúdie gemiusEffect

gemiusEffect vám poskytuje najkompletnejšiu sadu údajov na meranie efektívnosti vašej online reklamnej kampane. Poskytujeme oveľa viac než základné informácie o počte užívateľov, ktorí boli zasiahnutí kampaňou.

  • Obdržíte kompletné online ukazovatele vašej kampane – meranie „priameho vplyvu” kampane.
  • Obdržíte kompletné meranie vplyvu kampane na vašu značku – meranie „vplyvu kampane na značku”.
  • Obdržíte kompletnú ponákupnú analýzu cieľovej skupiny, ktorá bola zasiahnutá vašou kampaňou – meranie „profilu“ v rámci kampane.

gemiusEffect je najkompletnejšou ex post analýzou efektívnosti kampane – je ucelenejšia ako tradičný prieskum o efektívnosti mediálnej kampane. Využitím produktu gemiusEffect môžete zistiť či bol rozpočet vyčlenený na vašu online kampaň optimálne využitý. Analýza predošlých kampaní vám umožní lepšie si naplánovať budúce kampane.

Čo vám prinesie realizácia štúdie gemiusDirectEffect?

1.       Obdržíte podrobné údaje o vašej kampani (v reálnom čase):

  • Počet internetových užívateľov, ktorí navštívili vašu webovú stránku kvôli kampani
  • Počet návštev, ktoré sa uskutočnili a čas, ktorý návštevníci strávili na vašej stránke
  • Úkony, ktoré internetoví užívatelia na vašej stránke urobili
  • CTR (Click Through Rate) pre rôzne online reklamné formáty
  • Analýza správania internetových užívateľov vystavených vašej kampani
  • Geografická analýza priameho vplyvu kampane

2.       Keďže zber údajov prebieha v reálnom čase, budete môcť optimalizovať danú kampaň na základe okamžitej spätnej väzby.

3.       Zistíte, kde je najlepšie zverejniť vašu online reklamnú kampaň.

4.       Budete schopní posúdiť, či vaša kampaň zvýšila predaj alebo splnila svoje ciele ohľadne priameho vplyvu.

Čo vám prinesie realizácia štúdie gemiusBrandingEffect?

Vďaka gemiusBrandingEffect budete môcť:

1.       Zistiť, či kampaň splnila svoje ciele ohľadne značky

2.       Zistiť ako kampaň ovplyvnila vašu značku

3.       Zistiť ako užívatelia, ktorí neboli vystavení kampani alebo nenavštívili vašu webovú stránku vnímajú vašu značku

4.       Získať objektívnu analýzu vplyvu rôznych reklamných formátov na značku, čo vám pomôže vylúčiť z vášho mediálneho plánu reklamné formáty, ktoré neprinášajú želateľné výsledky.

Čo vám prinesie realizácia štúdie gemiusProfileEffect?

1.       Zistíte, či kampaň splnila svoje ciele

2.       Zistíte, či kampaň zasiahla požadovanú cieľovú skupinu

3.       Bude môcť získať cenné informácie, aby ste si mohli lepšie naplánovať budúcu online reklamnú kampaň.