gemiusEffect – prípadová štúdia

Tu nájdete ukážku prípadovej štúdie z prieskumnej štúdie gemiusEffect vo forme správy. Môžete si ich stiahnuť a pozrieť sa ako sú výsledky prieskumu klientom spoločnosti Gemius prezentované.

Na zobrazenie ukážky správy gemiusEffect si stiahnite doleuvedený pdf súbor.

Kolekcia Dove Silky

Prieskumná štúdia gemiusEffect realizovaná pre účely kampane „Kolekcia Dove Silky” pozostávala z troch modulov:

  • gemiusDirectEffect,
  • gemiusBrandingEffect.
  • gemiusProfileEffect.

Tu nájdete viac prípadových štúdií.