Je vaša webstránka ľahko dostupná pre užívateľov internetu? Zistite to!

Prínosy štúdie gemiusFGI

Online skupinový prieskum vám poskytne informácie o prijateľnosti a obsahu webovej stránky ako aj o jej vizuálnej atraktívnosti. Umožní vám spoznať postoje užívateľov internetu, názory a pocity ohľadne danej značky, reklamného formátu alebo webovej stránky.

Štúdie sa odporúčajú špeciálne tým, ktorí:

  • plánujú spustiť online službu alebo prepracúvajú súčasnú verziu svojej webovej stránky,
  • chcú spoznať názor internetových užívateľov na ich webovú stránku,
  • sa snažia identifikovať dôvod nedostatku záujmu o ich online služby alebo identifikovať nefunkčnosť komponentov ich webovej stránky,
  • plánujú spustiť nový produkt na trhu a chcú si overiť čo si o danom nápade myslia internetoví užívatelia.

Výsledky štúdie gemiusFGI napomáhajú:

  • vytvoreniu optimálnej štruktúry vašej webovej stránky,
  • zvýšeniu počtu užívateľov, ktorí zostanú na danej webovej stránke, vrátia sa spokojní s jej užívateľsky prijateľnou verziou alebo ju odporučia svojim priateľom,
  • vytvoreniu online služby, ktorá sa časom stane efektívnym marketingovým nástrojom, ktorý zabezpečí zvýšenie predaja a bude vytvárať pozitívny imidž spoločnosti,
  • posúdeniu marketingových a propagačných materiálov v rôznych fázach ich prípravy,
  • získaniu informácií o „kontroverzných otázkach” akými sú náboženstvo, morálne zásady, erotika, stereotypy a iné.