Metodika gemiusFGI

Prieskumu sa zúčastňuje niekoľko ľudí naraz. V presne stanovenom čase sedia doma za svojimi osobnými počítačmi, aby sa s ostatnými podelili o svoje názory na danú tému. Nad takýmito online stretnutiami má dohľad moderátor, ktorý kontroluje priebeh celej diskusie, pričom sa zameriava na stanovené témy. Počas prieskumu môže klient kedykoľvek kontaktovať moderátora ohľadne pridania svojho komentára alebo položenia dodatočných otázok, ktoré vzišli z diskusie. Štúdia je realizovaná za použitia nástroja pripomínajúceho online chat, ide o rozhranie vyobrazené nižšie.

Každá štúdia gemiusFGI pozostáva z troch skupinových stretnutí, pričom na každom stretnutí za zúčastňuje 7-8 ľudí. Veľkou výhodou produktu gemiusFGI je skutočnosť, že užívatelia z akejkoľvek cieľovej skupiny sa môžu zúčastniť a vyjadriť svoje názory na danú tému a každá skupina môže pozostávať z rôznych cieľových skupín. Tí, ktorí sa rozhodnú pre objednanie štúdie gemiusFGI sa môžu spoľahnúť na podporu zo strany našich špecialistov, ktorí nielen pomôžu diagnostikovať problém, ale aj pripravia optimálny scenár pre rozhovor. Zamestnanci spoločnosti Gemius rýchlo a efektívne uskutočnia nábor a aj samotnú realizáciu rozhovorov. Po ukončení obdrží klient správu obsahujúcu prepis stretnutia spolu so závermi a odporúčaniami.