Investujte do svojej budúcnosti - zapojte sa do nášho tímu!

Prínosy štúdie gemiusHeatmap

Štúdia gemiusHeatMap:

  • poskytuje celkový prehľad o pohybe návštevníkov po vašej internetovej stránke,
  • poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o najobľúbenejších a najmenej obľúbených sekciách na vašej webovej stránke,
  • umožňuje obohatenie obsahu, ktorý má najväčšiu popularitu a upravenie najmenej atraktívneho obsahu,
  • pomáha zistiť optimálnu frekvenciu pre aktualizáciu vašej webovej stránky,
  • pomáha efektívne umiestňovať produkty a informácie na vašej webovej stránke.

Vďaka funkčnému a jednoducho používateľnému rozhraniu a prehľadnej forme prezentovania údajov je štúdia gemiusHeatMap dokonalým pracovným nástrojom v oblasti vývoja webových stránok. Zlepšíte si svoju webovú stránku nie podľa svojej intuície, ale na základe spoľahlivých číselných údajov.

V prípade vášho záujmu o ďalšie informácie týkajúce sa tejto metodiky nás kontaktujte.