Naše výskumy sú viac než len data - prinášajú praktické vedomosti a pochopenie.

Metodika gemiusHeatMap

Zber údajov o klikaní

Štúdia gemiusHeatMap využíva technológiu cookies, ktorá umožňuje identifikovať užívateľov konkrétnych webových stránok zaradených do štúdie bez toho, aby bolo porušené ich súkromie. Údaje sa získavajú vďaka skriptom umiestneným v kóde webových stránok zaradených do štúdie.

Keď internetový užívateľ klikne na akýkoľvek odkaz na webovej stránke zaradenej do štúdie gemiusHeatMap, zašle sa táto informáciu o kliknutí na server spoločnosti Gemius.

Spracovanie údajov

Informácie o klikaní, ktoré sa zbierajú pomocou meracích skriptov, sa ukladajú na centrálnych servroch spoločnosti Gemius odkiaľ sú následne prenášané do spracovateľského centra Gemiusu. Tam sa tieto údaje analyzujú s cieľom poskytovať vám štatistiku v reálnom čase. Údaje sú systematicky dostupné klientom prostredníctvom aplikácie spoločnosti Gemius s názvom gemiusHeatMap. Táto aplikácia vám umožní zobraziť si webovú stránku, na ktorej prebieha štúdia a zároveň analyzovať to, ako sa užívatelia na nej pohybujú.

Dostupná štatistika

Štatistika týkajúca sa klikania sa vypracúva osobitne pre každú internetovú stránku (jednotlivé webové stránky sú odlíšené na základe ich URL adries). Obľúbenosť daného odkazu je meraná prostredníctvom dvoch ukazovateľov:

  • počet kliknutí – počet kliknutí zaznamenaných na konkrétnom odkazu, ktorý sa nachádza na konkrétnej webovej stránke
  • počet užívateľov (cookies) – počet užívateľov (cookies), ktorí klikli na konkrétny odkaz, ktorý sa nachádza na konkrétnej webovej stránke.

Tieto štatistiky sú k dispozícii za niekoľko časových období, ako napríklad za predchádzajúcu hodinu, dnešný alebo predošlý deň, súčasný alebo predošlý týždeň a súčasný alebo predošlý mesiac.

V prípade vášho záujmu o ďalšie informácie týkajúce sa tejto metodiky nás kontaktujte.