Popis produktu gemiusProfile

Táto štúdia je zameraná na firemné webové stránky, ktorých hlavným cieľom je predaj produktov alebo služieb.

Prieskum je vytvorený tak, aby nezbieral len jednoduché kvantitatívne informácie o používaní webovej stránky. Meria aj socio-demografický profil užívateľov vašej webovej stránky. Toto je uskutočňované bez potreby zverejňovania pop-up webových dotazníkov vašim existujúcim alebo potenciálnym zákazníkom. Namiesto toho sa údaje integrujú zo štúdie gemiusAudience, ktorú realizuje spoločnosť Gemius S.A.

Výstupom štúdie gemiusProfile je písomná správa obsahujúca:

  • Základné kvantitatívne informácie o používaní vašej webovej stránky – vrátane počtu návštevníkov, počtu zobrazení stránky, počtu návštev, času stráveného každým užívateľom, zobrazenia stránky alebo návštevy, zobrazenia stránky alebo frekvencie návštev, zásahu vo forme percenta internetových užívateľov, zloženia užívateľov,
  • Behaviorálna analýza rôznych cieľových skupín – cieľové skupiny je možné definovať podľa základných demografických kritérií, vrátane užívateľov analyzovanej značky a hlavných konkurentov; pre každú cieľovú skupinu zanalyzuje Gemius správanie tejto cieľovej skupiny na webovej stránke danej spoločnosti, vrátane kľúčových kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré sa analyzujú pre danú špecifickú cieľovú skupinu. Táto behaviorálna analýza sa vykonáva pre celú koncepčnú štruktúru danej webovej stránky, pričom analyzuje obsah, ktorý rôzne cieľové skupiny považujú za hodnotný.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte.