gemiusFGI umožňuje priamy kontakt z užívateľmi internetu.

Prínosy štúdie gemiusProfile

gemiusProfile je prieskumná štúdia, ktorá vám poskytne socio-demografický profil užívateľov vašej webovej stránky. Táto štúdia vám umožní zistiť, či cieľová skupina, ktorá je pre vás najdôležitejšia najviac používa vašu webovú stránku.

Táto štúdia vám pomôže zmerať záujem rôznych cieľových skupín o vašu webovú stránku ako aj zanalyzovať aké informácie rôzne segmenty vyhľadávajú. Toto vám pomôže zlepšiť obsah a vzhľad vašej webovej stránky, čo vám umožní lepšie napĺňať potreby týchto skupín.

Získavanie pravidelných, cyklických údajov vám pomôže monitorovať a analyzovať trendy v profile vašich online užívateľov. Takto získate cenné informácie o efektívnosti vášho online obsahu pri oslovovaní a vzbudzovaní záujmu vašich cieľových užívateľov.