gemiusProfile – Prípadová štúdia

Na zobrazenie ukážky správy z prieskumnej štúdie gemiusProfile si stiahnite doleuvedený súbor. Ide o správu o socio-demografickom profile návštevníkov webovej stránky venovanej mimovládnym organizáciám www.ngo.pl.

Socio-demografický profil internetových užívateľov navštevujúcich webovú stránku www.ngo.pl