gemiusFGI umožňuje priamy kontakt z užívateľmi internetu.

Metodika prieskumu

Štúdia gemiusProfile sa realizuje na základe štúdie gemiusAudience, ktorá meria profily užívateľov viac ako 350 online reklamno-predajných webových stránok. Výsledky štúdie gemiusProfile sú založené na analýze vyše 100 000 vyplnených dotazníkov.

Výsledky štúdie gemiusProfile pochádzajú zo skutočného pozorovania správania a nie z vyhlásení užívateľa. To znamená, že táto štúdia je presnejšia ako tradičné modely založené na dotazníkoch, ktoré sa lepšie osvedčili pri zisťovaní znalosti značky ako pri zisťovaní skutočného správania.

Výber vzorky

Štúdia gemiusProfile je svojou povahou podobná online panelovej štúdii – nie je potrebné priamo skúmať užívateľov danej webovej stránky. Namiesto toho nám štúdia umožní určiť socio-demografický profil daného užívateľa prostredníctvom analýzy členov vašej skupiny užívateľov, ktorí vyplnili dotazník na inej - nesúvisiacej – webovej stránke a potom bolo prostredníctvom platformy gemiusTraffic zistené, že navštívili vašu webovú stránku.

Proces zberu dát

Všetky webové stránky, ktoré sa zúčastňujú štúdie gemiusAudience sú napojené na platformu gemiusTraffic. Táto platforma poskytuje kompletné a vysoko presné údaje o správaní internetových užívateľov, ktorí navštívia tieto webové stránky, pričom tieto údaje integruje s dotazníkmi, ktoré boli náhodne distribuované vzorke internetových užívateľov (prostredníctvom pop-up okien). Tieto prieskumy zbierajú základné socio-demografické údaje o týchto náhodne vybratých vzorkách.

Prieskum realizovaný spoločnosťou Gemius nezvratne dokázal, že existuje vzťah medzi socio-demografickou charakteristikou a pravdepodobnosťou vyplnenia online prieskumov. V prieskume sa tento problém nazýva skreslenie výberu vzorky. Na odstránenie tohto problému Gemius implementoval jedinečný algoritmus, ktorý bol vyvinutý, aby tento problém zohľadňoval. Užívateľ, ktorý navštívi webovú stránku A, keď navštívi webovú stránku B „si nesie so sebou“ svoj demografický profil, čo znamená, že nemusí vypĺňať ďalšie dotazníky. Ten profil užívateľa je teda zdieľaný všetkými webovými stránkami, ktoré sa na štúdii gemiusAudience zúčastňujú. Tieto webové stránky a ich užívatelia sú integrovaní za použitia platformy gemiusTraffic.