Popis produktu gemiusTraffic

Produkt gemiusTraffic je poprednou službou v oblasti analýzy internetu vo Východnej Európe. Ide o prieskumný nástroj, ktorý bol vytvorený s cieľom analyzovať ako internetoví užívatelia používajú vašu webovú stránku.

Nástroj gemiusTraffic poskytuje spoločnostiam všetkých veľkostí údaje o používaní ich webovej stránky, čím im pomáha optimalizovať ich online marketing, identifikovať nových potenciálnych klientov a zistiť aké informácie potenciálni klienti najčastejšie vyhľadávajú. Pomôže vám zlepšiť vaše obchodné výsledky.

V súčasnosti je gemiusTraffic najobľúbenejším „site-centric“ prieskumom v Strednej a Východnej Európe. Platforma gemiusTraffic monitoruje vyše 10 000 webových stránok v niekoľkých krajinách, vrátane všetkých poľských, litovských a lotyšských horizontálnych portálov, najužší trh vertikálnych portálov a mnohých komerčných a súkromných webových stránok. Momentálne monitoruje gemiusTraffic približne 30 miliárd zobrazení stránok mesačne, čo pri najvyššej návštevnosti znamená takmer 20 000 zobrazení za sekundu.

Pri používaní gemiusTraffic si spoločnosti nemusia dokupovať akékoľvek dodatočné vybavenie či softvér. Na implementáciu gemiusTraffic nepotrebuje firma služby špecialistu IT. Všetky údaje, ktoré Gemius zozbiera sú neustále aktualizované v reálnom čase za použitia kódov JavaScript vkladaných do webovej stránky firmy.

Výsledky sú prezentované v reálnom čase prostredníctvom ľahko používateľnej webovej aplikácie. Všetky zozbierané údaje patria vám, čo znamená, že k nim máte prístup len vy. Vaši konkurenti vaše údaje nikdy neuvidia.

Spoločnosť Gemius ponúka ukážky služby gemiusTraffic a jej testovanie na určité obdobie zdarma na všetkých trhoch, kde pôsobí.

V prípade záujmu o viac informácií si pozrite demo verziu gemiusTraffic.

Kliknutím na doleuvedenú ikonu sa zobrazí prezentácia gemiusTraffic.

O gemiusTraffic

Prieskumná štúdia gemiusTraffic bola certifikovaná organizáciou IAB Poland v roku 2003.

Registrujte si webovú stránku

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte Gemius.