Naše výskumy sú viac než len data - prinášajú praktické vedomosti a pochopenie.

Prínosy štúdie gemiusTraffic

Služba gemiusTraffic poskytovaná spoločnosťou Gemius S.A. zaručuje vierohodné, nezávislé údaje, ktoré môžu byť použité na:

 • optimalizáciu e-business aktivít – zozbierané informácie pomáhajú optimalizovať e-business aktivity veľkým, ale aj malým spoločnostiam, tematickým webovým stránkam a online obchodom.
 • poskytnutie informácií inzerentom – údaje o návštevnosti webovej stránky umožňuje analýzu hodnoty webovej stránky v rámci reklamnej kampane.
 • úpravu obsahu webovej stránky – optimalizácia obsahu webovej stránky je možná prostredníctvom analýzy frekvencie a trvania návštev rôznych sekcií webovej stránky.
 • poskytnutie informácií web masterom – štatistika o technickej konfigurácii systémov užívateľov dáva možnosť optimalizovať vzhľad a prípravu webových stránok tak, aby to vyhovovalo možnostiam užívateľov.

Objednajte si gemiusTraffic, aby ste:

 • získali nezávislé, presné zhodnotenie návštevnosti a používania vašej webovej stránky
 • boli schopní prezentovať vierohodné, nezávislé údaje o používaní vašej webovej stránky inzerentom
 • spoznali charakteristiku užívateľov vašej webovej stránky a prispôsobili jej obsah ich charakteristike a potrebám (analýza času používania, trvania návštevy a vzorov správania)
 • zistili optimálnu frekvenciu pre aktualizácie vašej webovej stránky
 • zistili relatívnu obľúbenosť rôznych sekcií / stránok vášho webového sídla
 • zistili kvalitu vášho obsahu
 • zistili akú má vaša webová stránka pozíciu v rôznych vyhľadávačoch a ako ľahko môže vaša cieľová skupina vašu webovú stránku nájsť
 • zistili kľúčové slová, ktoré internetoví užívatelia používajú pri vyhľadávaní vašej stránky
 • optimalizovať obsah vašej webovej stránky tak, aby zodpovedal technickým možnostiam vašich internetových užívateľov (napr. kvalita spojenia, používané prehľadávače, rozlíšenie obrazovky, atď.)

Ďalšie informácie o gemiusTraffic môžete získať na adrese kontakt@gemius.sk.