Tím špecialistov neustále pracuje na zdokonaľovaní metodológie nášich výskumov.

Metodika gemiusTraffic

Údaje v štúdii gemiusTraffic sa získavajú prostredníctvom špeciálnych kódov JavaScript, ktoré monitorujú návštevnosť webových stránok napojených na túto službu. Každé zobrazenie stránky je monitorované platformou gemiusTraffic. Zobrazenia stránok tvoria základ pre výpočet ďalších štatistík o používaní stránky.

Štúdia gemiusTraffic využíva technológiu cookies za účelom jedinečnej identifikácie internetových užívateľov bez narušenia ich súkromia alebo anonymity. Jedinečný identifikátor, ktorý sa viaže ku každému cookie je načítavaný pri každom zobrazení stránky. Preto je následne možné každé ďalšie zobrazenie stránky tým ktorým internetovým užívateľom zoskupiť do jednej návštevy alebo sérii návštev pre účely rozsiahlejšej analýzy.

Na tomto základe vypočítava gemiusTraffic množstvo ukazovateľov, ktoré poskytujú podrobnejšiu spätnú väzbu o používaní vašej webovej stránky. gemiusTraffic umožňuje detailnejšiu analýzu jednotlivých návštev, vrátane detailnej analýzy pohybu jednotlivých užívateľov po stránke.

Štúdia gemiusTraffic tiež zbiera technické údaje týkajúce sa internetového prehliadača, operačného systému alebo rozlíšenia obrazovky, ktoré užívatelia vašej webovej stránky používajú.

Údaje zozbierané z návštev vašej webovej stránky sa uchovávajú v databáze spoločnosti Gemius, ktorá je aktualizovaná v reálnom čase, aby ste mali k údajom o vašej webovej stránke zabezpečený okamžitý prístup.

gemiusTraffic si nevyžaduje inštaláciu žiadneho špeciálneho zariadenia či softvéru vo vašej firme. Celá služba je prevádzkovaná zo servrov spoločnosti Gemius, ktoré boli vyvinuté, nainštalované a sú spravované špecialistami spoločnosti Gemius v rámci celého regiónu Strednej a Východnej Európy.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte.