You are here: Spoločnosť -> Referencie

Referencie

Najlepším odzrkadlením úspechu spoločnosti sú svedecké výpovede jej klientov. Gemius je hrdý na to, že dostal referencie od mnohých poľských ako aj medzinárodných spoločností. Sú vám k dispozícii k nahliadnutiu v tejto sekcii našej webovej stránky prostredníctvom odkazov v ľavom stĺpci.