You are here: Prieskumné štúdie

Prieskumné štúdie

Prieskumné štúdie, ktoré Gemius poskytuje je možné rozdeliť do nasledovných skupín:

Prieskum návštevnosti webových stránok a obľúbenosti internetových aplikácií:

gemiusTraffic – prieskumná štúdia typu „site-centric”, t.j. na strane webovej stránky, ktorá monitoruje používanie webových stránok a analyzuje správanie užívateľov internetu

gemiusAudience – prieskumná štúdia typu „user-centric”, t.j. na strane užívateľa, ktorá pozostáva z komplexného merania počtu internetových užívateľov

Prieskum efektívnosti online reklamných kampaní:

gemiusEffect – najucelenejšia analýza efektívnosti online reklamných kampaní pozostávajúca z troch nezávislých modulov:

  • gemiusDirectEffect – prieskum o priamom vplyve vašej online reklamnej kampane, ktorá priamo meria správanie užívateľov internetu
  • gemiusBrandingEffect – určuje efektívnosť vplyvu reklamnej kampane
  • gemiusProfileEffect – prieskumná štúdia, ktorá predstavuje analýzu socio-demografického profilu internetových užívateľov, ktorých daná online reklamná kampaň oslovila.

Informácie o webovej stránke

gemiusProfile – prieskumná štúdia socio-demografického profilu užívateľov webovej stránky

gemiusAccessibility – analýza kvality internetového spojenia

gemiusHeatMap - prieskumná štúdia, ktorá poskytuje informácie o najobľúbenejších interných odkazoch na vašej webovej stránke

gemiusFGI – kvalitatívna prieskumná štúdia realizovaná formou skupinových rozhovorov za použitia nástroja pripomínajúceho chat

Ostatné štúdie a produkty:

gemiusAdHoc – prieskum na požiadanie vytvorený pre individuálnych klientov