Spoločenská zodpovednosť

Ako spoločnosť, ktorá si ctí spoločenskú zodpovednosť sa Gemius SA aktívne zúčastňuje na aktivitách venovaných rozvoju internetového trhu a podporuje mnoho sociálnych projektov.

V rámci komplexného projektu „Internet pre sociálne kampane” v Poľsku umožňujeme realizáciu internetových sociálnych kampaní a poskytujeme profesionálne prieskumné nástroje akými sú gemiusTraffic, gemiusAdHoc a gemiusEffect. Aktivity našej spoločnosti boli ocenené zo strany Responsible Business Forum – organizácie, ktorej cieľom je propagovať myšlienku zodpovedných obchodných zvyklostí ako bežný štandard v Poľsku, čím sa má docieliť zvýšenie konkurencieschopnosti medzi firmami, sociálna spokojnosť a zlepšenie životného prostredia.