Projekt

Gemius SA podporuje mimovládne organizácie v dosahovaní ich štatutárnych cieľov v rámci projektu „Internet pre sociálne kampane”. Tento projekt je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti Gemius SA a zakladá sa na ekonomických a etických hodnotách.

Spolupráca medzi spoločnosťou Gemius SA a mimovládnymi organizáciami prebieha v troch oblastiach:

  • Reklamné kampane na internete - Gemius SA v spolupráci so spoločnosťami stat24 a PBI, pomáha realizovať sociálne kampane na internete. Sociálna inzercia sa so súhlasom majiteľov webových stránok zverejňuje na viac ako 20 000 webových stránkach s využitím bezplatnej štatistiky ponúkanej spoločnosťou stat24, so súhlasom spoločnosti PBI (stat.pl/PBI). Gemius SA následne vypracuje na konci každej kampane špeciálnu správu. Sprístupňovaním reklamného priestoru mimovládnym organizáciám im umožňuje spustenie dlhodobých charitatívnych kampaní a posilňuje jedinečnosť konkrétnej správy zacielenej na internetovú komunitu.
  • Monitorovanie webových stránok - prostredníctvom svojho prieskumu gemiusTraffic poskytuje spoločnosť Gemius SA mimovládnym organizáciám neustále bezplatné monitorovanie ich webových stránok. Prieskum gemiusTraffic sa realizuje priebežne a pre užívateľov je nebadateľný. Prostredníctvom monitorovania návštevnosti webových stránok majú tieto organizácie príležitosť optimalizovať ich obsah a vzhľad.
  • Dotazníkový prieskum - Gemius SA realizuje pre mimovládne organizácie prieskum mienky o sociálnych témach medzi internetovými užívateľmi. Gemius SA poskytuje vo svojich správach taktiež hĺbkové analýzy štatistických údajov ako aj uzávery a odporúčania. Výsledky prieskumu umožňujú týmto organizáciám vyhodnotiť efektívnosť zrealizovaných kampaní a plánovať budúce kampane.