gemiusTraining o internetových prieskumoch

Úvod do mediálneho prieskumu

Úvod do rôznych typov mediálneho prieskumu (napr. v rádiu, printových médiách, televízii). Poskytuje úvodný prehľad rôznych prístupov k meraniu počtu online internetových užívateľov (napr. „site-centric“, „user-centric“). Prezentuje prehľad rôznych štandardov pre meranie počtu internetových užívateľov z celého sveta.

Úvod do miestneho štandardu pre gemiusAudience

Poskytuje prehľad prieskumných agentúr, ktoré ponúkajú meranie počtu internetových užívateľov vo vašej krajine. Popisuje rôzne typy prieskumu, ktoré používajú inzerenti, mediálne agentúry, sprostredkovatelia, reklamné siete a prevádzkovatelia internetových stránok. Vysvetľuje súčasnú situáciu v meraní počtu internetových užívateľova vysvetľuje úlohu produktu gemiusAudience na vašom trhu.

„Site-centric“ prieskum

Vysvetľuje „site-centric“ prieskum, t.j. meranie na strane webovej stránky, zamerajúc sa na rôzne metódy tohto prieskumu. Definuje ukazovatele, ktoré sa najviac používajú a sú najobľúbenejšími riešeniami v oblasti tohto prieskumu. Vysvetľuje ako môžu „site-centric“ prieskum využívať horizontálne portály, vertikálne portály a reklamné siete. Hovorí o úlohe „site-centric“ prieskumu v zameraní na cieľový segment (targeting), geografickej lokalizácii, sledovaní lojality, prieskume o využiteľnosti a výkonnosti kampane.

„User-centric“ prieskum

Vysvetľuje „user-centric“ prieskum, t.j. meranie na strane užívateľa, zamerajúc sa na rôzne metódy merania počtu užívateľov v rámci tohto prieskumu. Analyzuje zberné a analytické metódy, pričom porovnáva rôzne prístupy vedúcich svetových poskytovateľov. Hovorí o prínosoch a technikách používania „user-centric“ prieskumu v reklamno-predajných organizáciách. Hovorí o nástroji pre mediálne plánovanie gemiusExplorer.

Porovnanie „site-centric“ a „user-centric“ prieskumu

Porovnanie medzi „site-centric“ a „user-centric“ prieskumom. Vysvetľuje v čom sú rozdielne a podobné a ako môžu byť tieto dva prístupy použité zároveň, tak aby poskytli maximálny benefit vám a vašej reklamno-predajnej organizácii.

Formy online reklamy

Hovorí o najpopulárnejších formách online reklamy, vrátane banerov, tlačidiel, mrakodrapov, pop-upov a pop-underov. Hovorí o štandardizácii na báze IAB ako aj o rich-media formátoch (napr. megabanery, out-banery, brandmarky, stitialy, toplayery, watermarky, atď.). Poskytuje rôzne prípadové štúdie a príklady efektívneho reklamného dizajnu. Hovorí o e-mailovej reklame v zasielaných bulletinoch ako aj o prostriedkoch merania výkonnosti kampane.

Plánovanie online kampaní

Pojednáva o cieli a cieľovej skupine kampane. Analyzuje používanie internetu cieľovou skupinou (za použitia prieskumu). Ukazuje ako zvoliť umiestnenia pre mediálny plán. Školí v používaní rôznych indikátorov a ukazovateľov používaných v procese plánovania. Poskytuje prehľad rôznych platobných modelov v online reklame. Predstavuje technológiu reklamných servrov. Poskytuje prípadové štúdie a príklady online mediálnych plánov. Poskytuje stručný prehľad agentúr a sprostredkovateľov pôsobiacich v miestnom interaktívnom priemysle.

Reklamná ponuka

Poskytuje zložky efektívnej reklamnej ponuky a spôsob akým ju je možné doplniť o prieskum tak, aby úspešne zaujala.

Konkurencia

Poskytuje stručný prehľad najväčších konkurenčných webových stránok. Porovnáva formy reklamy dostupnej na stránkach konkurentov a predajné modely, ktoré tieto stránky používajú. Porovnáva obsah a vzhľad webových stránok konkurentov dávajúc priestor na diskusiu o rozdielnosti medzi vašou ponukou a ponukou vašej konkurencie.

Predajné metódy

Diskusia o rôznych predajných modeloch, vrátane agentúr/sprostredkovateľov a priameho predaja. Hovorí o krížovom predaji (cross-selling) a navýšení predaja (up-selling), vrátane podmienok, metód a prípadových štúdií. Hovorí o spôsobe eliminácie námietok klientov a finančnom vyjednávaní. Obsahuje aj praktické ukážky v skupinách.

V prípade záujmu o viac informácií o gemiusTraining nás prosím kontaktujte.