gemiusTraining – Internet v marketingu a predaji

Interaktívny marketing – nástroje a metódy

 • Stručný úvod do internetu ako komunikačného kanálu a jeho použitie v marketingovom mixe.
 • Stručná diskusia kľúčových nástrojov online marketingu a efektívny spôsob kombinovania offline/online marketingu.
 • Diskusia o populácii internetových užívateľov vo vašej krajine ako cieľovej skupine pre vaše marketingové ciele.

Webová stránka – Základný nástroj interaktívneho marketingu

 • Diskusia o základných technikách tvorby a konštrukcie optimálnej webovej stránky.
 • Diskusia o začlenení vizuálneho a textového dizajnu webovej stránky s cieľom dosiahnutia najlepšej prezentácie vašej značky vašim užívateľom.

Prax

 • Praktické úlohy na tému vytvorenia dizajnu webovej stránky pre vašu firmu/značku.

Online reklama

 • Diskusia o štandardných a neštandardných prostriedkoch online reklamy.
 • Analyzuje meniace sa komunikačné prostriedky prostredníctvom rôznych reklamných formátov a poskytuje priestor na diskusiu o vhodnosti rôznych formátov.
 • Pojednáva o „search-engine“ marketingu a optimalizácii vašej webovej stránky za účelom vhodného zobrazenia vo vyhľadávačoch akými sú Google, Yahoo, atď.

Prax

 • Vytvorenie meta značiek pre vašu webovú stránku. Editovanie obsahu e-mailových kampaní.

Plánovanie vašej kampane

 • Prevedie vás procesom vytvorenia online reklamnej kampane, vrátane formátov a umiestnenia.
 • Pojednáva o tom, ako stanoviť optimálnu frekvenciu zobrazovania a cieleného zásahu.
 • Hovorí o odhade a optimalizácii nákladov.

Internet ako distribučná platforma

 • Hovorí o internete ako o dodatočnej distribučnej platforme pre vaše produkty alebo služby.
 • Analýza zaujímavých prípadových štúdií.

PR online

 • Ako používať internet na účely styku s verejnosťou, vrátane vytvorenia efektívneho tlačového centra na vašej webovej stránke, spravovania distribučných zoznamov pre PR účely?
 • Ako používať blogy spoločnosti a monitoring online komunít?

Prax

 • Vytvorenie tlačovej sekcie vašej webovej stránky.
 • Vytvorenie informácií o vašej firme s cieľom ich prezentácie online.

Virálny marketing

 • Prípadové štúdie taktiky a techník v oblasti virálneho marketingu.

Budovanie lojality internetových užívateľov

 • Úvod do plánovania a riadenia online vernostných programov, na základe prípadových štúdií.

Vhodnosť interaktívneho marketingu

 • Diskusia o tom ako posúdiť vhodnosť online marketingových aktivít, merať výkonnosť a stanovovať ciele.

Test

 • Test na zistenie toho, ako dobre ste sa naučili odprezentovanú teóriu.

V prípade záujmu o viac informácií o gemiusTraining nás kontaktujte.